Vad gör en frilansande agronom?

Ragni Andersson

 

11 mars 2018

 

Frilansande journalister och kulturarbetare finns det ju gott om.

Men vad gör en frilansande agronom?

Du som undrar vad det innebär att vara agronom kan läsa mer om det här: http://agronomuppropet.se/vad-ar-en-agronom/

Som frilansande agronom gör jag konsultuppdrag av olika slag.  Jag åtar mig uppdrag inom området hållbar mat, jordbruk, miljö, klimat och energi. Jag kan vara projektledare eller ta ansvar för en specifik del i ett större projekt. Det kan till exempel handla om en utredning eller en utvärdering, utbildningar och rådgivning av olika slag, eller textproduktion.

Förra året gjorde jag t.ex. ett jobb åt Agroetanol i Norrköping. Jag arbetade också under ungefär tre månader i ett projekt på länsstyrelsen i Jönköping som handlar om hur man kan lyfta fram energieffektiviseringsåtgärder inom ramen för befintlig miljötillsyn. I ett samarbete med AB Lundvalls Diverse bildade jag en innovationsgrupp inom EIP-Agri i landsbygdsprogrammet som ska utveckla bladnäringskoncentrat till ett nytt attraktivt livsmedel.

 

De här grejerna ägnar jag mig åt just nu:

  • När det gäller  bladnäringskoncentrat så vi har ännu inget beslut om finansiering till vårt innovationsprojekt. Vi gör nu några mindre men strategiskt viktiga förändringar i vår ansökan, som förhoppningsvis ska ge oss en bättre chans vid nästa ansökningsomgång.

 

  • Vildsvinsskador i växtodlingen börjar för många lantbrukare att nå helt orimliga nivåer. Vi är en grupp entreprenörer som har börjat titta på nya koncept som ska hindra vildsvinen från att  förstöra odlade grödor. Vi siktar bland annat på att skapa en ny stängslingstjänst som riktar sig till lantbruksföretag. Vi är också öppna för samverkan kring andra åtgärder som behöver vidtas om man ska få kontroll på den kraftigt ökande vildsvinsstammen och komma till rätta med de problem som detta fört med sig i flera län. Arbetet bedrivs än så länge i lösa former med utgångspunkt från några företagare på landsbygden i Östergötland. Är detta något som intresserar dig, tveka inte att höra av dig till mig så kan jag berätta mer.

 

  • Hemmakrog på landet är namnet på en förstudie som jag ska göra under 2018, med finansiering från Landsbygdsprogrammet. Mitt mål är att tillhandahålla ett lättillgängligt informationspaket om hur landsbygdsföretagare kan driva restaurangverksamhet hemma i liten skala och under enkla former. En viktig del i konceptet är att man använder egna eller traktens råvaror. I arbetet ingår bland annat att utreda och tydliggöra vad som gäller i fråga om livsmedelssäkerhet, skatt och konsumenträtt.

 

 

  • Jag är samarbetspartner till Knytkraft http://knytkraft.se som planerar för utvecklingsaktiviteter för företag i Jönköpings län som vill hitta nya vägar till en lokal marknad. Detta kommer jag förhoppningsvis att kunna berätta mer om ganska snart.

 

  • Sist men inte minst, jag är livsmedelsföretagare. Eftersom jag har ett mobilt kök kan jag göra cateringjobb på alla möjliga platser. Söker du en cateringlösning med närproducerat och hållbart som röd tråd genom hela konceptet, och huvudsakligen växtbaserad mat, då är det Farmers´ Food Truck du ska kontakta! Så här års ramlar det in en hel del förfrågningar inför den kommande sommarsäsongen (maj-september), så offerter och eventplanering tar en del av min tid.

Comments are closed.

 

Recent Posts

Kommentarer

Taggar